สวัสดีปีใหม่ปี 2556 เราชาวครูโรงเรียนบ้านภูเงินฯขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดให้สมความปารถนามีความก้าวในอาชีพการงานและมีความสุขตลอดปี 2556

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ของโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราฎร์สามัคคี) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การศึกษาพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณชีวิตที่ดี และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ทันสมัยตามความสามารถของนักเรียน
เรามีความยินดีที่เราได้บอกเล่าให้มวลเพื่อนสมาชิกเพื่อนครูที่ได้เข้ามาดู เว็บไซด์ของเรา
ขอขอบคุณที่ท่านมีใจในการดูเว็บไซด์ของเรา
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
045-653218
รงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 6 บ้านภูเงิน ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 045-653218
ผู้จัดทำ
นายแฉล้ม เกิดนางรอง
ครชำนาญการพิเศษ
081-7416767

บุคลากรโรงเรียนบ้านภูเงินฯ


วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เสียจัย แต่มั่ยแคร์ ฮาสุดๆๆๆๆ

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนโชคมณีศึกษาสพป. ขอนแก่น เขต 1 83.25ทองชนะเลิศ
2โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิรามสพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3โรงเรียนบ้านปอบิดสพป. นครราชสีมา เขต 6 82.76ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.5ทอง4
5โรงเรียนชุมชนบ้านซาดสพป. สุรินทร์ เขต 2 82ทอง5
6โรงเรียนบ้านหนองบัวสพป. นครราชสีมา เขต 7 82ทอง5
7โรงเรียนหินตั้งพิทยากรสพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.25ทอง7
8โรงเรียนบ้านหนองผือสพป. อุดรธานี เขต 3 79เงิน8
9โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำสพป. อุดรธานี เขต 2 79เงิน8
10โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมสพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79เงิน8
11โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79เงิน8
12โรงเรียนบ้านกุงชัยสพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78.75เงิน12
13โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายสพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.75เงิน12
14โรงเรียนบ้านโนนเลียงสพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.5เงิน14
15โรงเรียนบ้านดอนข่าสพป. อุดรธานี เขต 1 78.25เงิน15
16โรงเรียนบ้านสร้างแป้นสพป. สกลนคร เขต 2 78.25เงิน15
17โรงเรียนบ้านหนองกุง (วาปี)สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.25เงิน15
18โรงเรียนบ้านโคกกะทอสพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78เงิน18
19โรงเรียนบ้านชุมแสงสพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.75เงิน19
20โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคึสพป. นครราชสีมา เขต 2 77.25เงิน20
21โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญสพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.25เงิน20
22โรงเรียนมัธยมชาญวิทยาสพป. มหาสารคาม เขต 1 76.75เงิน22
23โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำสพป. อุบลราชธานี เขต 2 76เงิน23
24โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาสพป. นครราชสีมา เขต 1 75.75เงิน24
25โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญสพป. นครพนม เขต 2 75.25เงิน25
26โรงเรียนค้อจารย์วิทยาสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.25เงิน26
27โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สพป. ขอนแก่น เขต 5 74เงิน27
28โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวสพป. นครราชสีมา เขต 4 74เงิน27
29โรงเรียนบ้านจารพัตสพป. สุรินทร์ เขต 1 73.75เงิน29
30โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยสพป. สกลนคร เขต 3 73.5เงิน30
31โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษสพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.5เงิน30
32โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)สพป. นครพนม เขต 1 73.25เงิน32
33โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมสพป. นครราชสีมา เขต 3 73.25เงิน32
34โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต)สพป. มุกดาหาร เขต 1 73.25เงิน32
35โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)สพป. สกลนคร เขต 1 73.25เงิน32
36โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.75เงิน36
37โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"สพป. เลย เขต 1 72.5เงิน37
38โรงเรียนบ้านโคกก่องสพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.5เงิน37
39โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาสพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.25เงิน39
40โรงเรียนบ้านโคกลอยสพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72เงิน40
41โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.75เงิน41
ลำดับหมวดหมู่รายการนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมภักดี
2. เด็กหญิงศลิษา บุญมาก
1. นายวัชระ จันทร์แสง
2ภาษาต่างประเทศการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนิสาชล สาลีเกิด1. นางสาวสมร ช่องงาม
3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกฤติกา คำโสภา
2. เด็กชายวัชรพันธ์ แสงวงค์
3. เด็กหญิงวิภาวัลย์ บัวศรียอด
4. เด็กหญิงอังคนา ทองแก้ว
5. เด็กหญิงเกษแก้ว บุญส่ง
1. นายวัชระ จันทร์แสง
2. นางสาวสมร ช่องงาม
รวม84

ภาพกิจกรรมต่างๆ

โคงการและกิจกรรม

โครงการ  กิจกรรมดีเด่น

1.               โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
๑.๒ อาหารกลางวัน
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ
๑.๔ วินัยในโรงเรียน
๑.๕ สำมะโนนักเรียน
๑.๖ ประชาธิปไตรในโรงเรียน
๑.๗ การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๑.๘ ทันตกรรมนักเรียนรายที่มีปัญหา
๑.๙ การจัดสวัสสิภาพนักเรียนในโรงเรียน
๑.๑๐ การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
๑.๑๒ การจัดวันสุนทรภู่
๑.๑๓ การร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญต่างๆ
๑.๑๔ การรักษาความสะอาด
๑.๑๕ โรงเรียนสีขาว
๑.๑๖ วันวิทยาศาสตร์
๑.๑๗ เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
๑.๑๘ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายนอกและภายในกีฬาสัมพันธ์
๑.๑๙ การพัฒนาและการใช้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านภูเงินและชุมชน
๑.๒๐ การจัดทำเสื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาห้องเรียน
๑.๒๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
๑.๒๒ การบริหารงานการบริหารงานทั่วไปโรงเรียน
๑.๒๓ การสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทย
๑.๒๔ การส่งเสริมมารยาทไทย
๑.๒๕ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๑.๒๖ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
๑.๒๗ การทัศนศึกษานอกสถานที่
๑.๒๘ คลีนิคคณิตศาสตร์
๑.๒๙ การปฐมนิเทศนักเรียน
๑.๓๐ เด็กกินอิ่มเรายิ้มได้สนับสนุนอาหารกลางวัน
๑.๓๑ ตอบปัญหาทางวิชาการ
๑.๓๒ นิเทศภายใน
๑.๓๓ พัฒนาระบบการแนะแนวและการแนะแนวการเรียนต่อ
๑.๓๔ ปัจฉิมนิเทศ