สวัสดีปีใหม่ปี 2556 เราชาวครูโรงเรียนบ้านภูเงินฯขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดให้สมความปารถนามีความก้าวในอาชีพการงานและมีความสุขตลอดปี 2556

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ชัยภูมิ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ที่โรงเรียนสังกัดคะแนนระดับอันดับหมายเหตุ
1โรงเรียนโชคมณีศึกษาสพป. ขอนแก่น เขต 1 83.25ทองชนะเลิศ
2โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาพิรามสพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.95ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3โรงเรียนบ้านปอบิดสพป. นครราชสีมา เขต 6 82.76ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยสพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.5ทอง4
5โรงเรียนชุมชนบ้านซาดสพป. สุรินทร์ เขต 2 82ทอง5
6โรงเรียนบ้านหนองบัวสพป. นครราชสีมา เขต 7 82ทอง5
7โรงเรียนหินตั้งพิทยากรสพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.25ทอง7
8โรงเรียนบ้านหนองผือสพป. อุดรธานี เขต 3 79เงิน8
9โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำสพป. อุดรธานี เขต 2 79เงิน8
10โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคมสพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79เงิน8
11โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79เงิน8
12โรงเรียนบ้านกุงชัยสพป. อำนาจเจริญ เขต 1 78.75เงิน12
13โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวายสพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.75เงิน12
14โรงเรียนบ้านโนนเลียงสพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.5เงิน14
15โรงเรียนบ้านดอนข่าสพป. อุดรธานี เขต 1 78.25เงิน15
16โรงเรียนบ้านสร้างแป้นสพป. สกลนคร เขต 2 78.25เงิน15
17โรงเรียนบ้านหนองกุง (วาปี)สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.25เงิน15
18โรงเรียนบ้านโคกกะทอสพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78เงิน18
19โรงเรียนบ้านชุมแสงสพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77.75เงิน19
20โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคึสพป. นครราชสีมา เขต 2 77.25เงิน20
21โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญสพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.25เงิน20
22โรงเรียนมัธยมชาญวิทยาสพป. มหาสารคาม เขต 1 76.75เงิน22
23โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำสพป. อุบลราชธานี เขต 2 76เงิน23
24โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาสพป. นครราชสีมา เขต 1 75.75เงิน24
25โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญสพป. นครพนม เขต 2 75.25เงิน25
26โรงเรียนค้อจารย์วิทยาสพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74.25เงิน26
27โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์สพป. ขอนแก่น เขต 5 74เงิน27
28โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวสพป. นครราชสีมา เขต 4 74เงิน27
29โรงเรียนบ้านจารพัตสพป. สุรินทร์ เขต 1 73.75เงิน29
30โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อยสพป. สกลนคร เขต 3 73.5เงิน30
31โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษสพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.5เงิน30
32โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)สพป. นครพนม เขต 1 73.25เงิน32
33โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมสพป. นครราชสีมา เขต 3 73.25เงิน32
34โรงเรียนเทศบาล2 (วัดนิรมิต)สพป. มุกดาหาร เขต 1 73.25เงิน32
35โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)สพป. สกลนคร เขต 1 73.25เงิน32
36โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.75เงิน36
37โรงเรียนบ้านเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"สพป. เลย เขต 1 72.5เงิน37
38โรงเรียนบ้านโคกก่องสพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.5เงิน37
39โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาสพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.25เงิน39
40โรงเรียนบ้านโคกลอยสพป. บุรีรัมย์ เขต 3 72เงิน40
41โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.75เงิน41
ลำดับหมวดหมู่รายการนักเรียนครู
1วิทยาศาสตร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมภักดี
2. เด็กหญิงศลิษา บุญมาก
1. นายวัชระ จันทร์แสง
2ภาษาต่างประเทศการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนิสาชล สาลีเกิด1. นางสาวสมร ช่องงาม
3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกฤติกา คำโสภา
2. เด็กชายวัชรพันธ์ แสงวงค์
3. เด็กหญิงวิภาวัลย์ บัวศรียอด
4. เด็กหญิงอังคนา ทองแก้ว
5. เด็กหญิงเกษแก้ว บุญส่ง
1. นายวัชระ จันทร์แสง
2. นางสาวสมร ช่องงาม
รวม84

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น